Priserna är inklusive moms

Vårt virke kommer främst från Valbo Trä 

Innerpaneler

Valbo Träs obehandlade innerpaneler på lager

 • 13x95 Furu Innerpanel Pärlspont 12.00 kr/lm
 • 13x120 Furu Innerpanel Spårpanel 4019 15.00 kr/lm
 • 12x70 Gran Bastupanel L=2400mm 11.00 kr/lm
 • 13x95 Gran Innerpanel Spårpanel 4019 14.00 kr/lm
 • 13x120 Innerpanel Herrgård Furu 16.00 kr/lm

Basecos formstabila paneler på lager

 • 14x120 Slätspont obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad med spår obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad obeh Vildmark 10.50 kr/lm
 • 14x120 Slätspont Laserad Vit A 29.50 kr/lm
 • 15x120 Finsågad Laserad Vit A 32.00 kr/lm
 • 15x120 Finsågad med spår Vit A 32.00 kr/lm
 • 15x120 Spårfas Laserad vit A 29.00 kr/lm

Massivt furugolv

Basecos massiva trägolv på lager

 • 14x135 obeh Furu Eko 200.00kr/m2, 25x135 obeh Furu Eko 259.00kr/m2, 25x159 obeh Furu Eko 325.00kr/m2

Se mer paneler och golv på www.baseco.se som vi tar hem på beställning.

Vitmålade lister

12x44 Foder Vit          22.00 kr/lm
12x56 Foder Vit          24.00 kr/lm
12x70 Foder Vit          26.00 kr/lm
12x95 Foder Vit          38.00 kr/lm

12x44 Foder 2200mm Vit          50.00 kr/st
12x56 Foder 2200mm Vit          59.00 kr/st
12x70 Foder 2200mm Vit          68.00 kr/st

12x56 Foder Set Vit          165.00 kr/set

21x57 Klackfoder Vit          42.00 kr/lm

15x70 Foder allm. Vit          32.00 kr/lm
15x95 Foder allm. Vit          42.00 kr/lm

12x44 Golvlist Vit          20.00 kr/lm
12x56 Golvlist Vit          22.00 kr/lm
12x70 Golvlist Vit          25.00 kr/lm
12x95 Golvlist Vit          38.00 kr/lm

15x70 Sockel allm. Vit          36.00 kr/lm
15x95 Sockel allm. Vit          48.00 kr/lm


15x30 Hålkäl Vit          24.00 kr/lm
15x44 Hålkäl Vit          25.00 kr/lm
15x56 Hålkäl Vit          35.00 kr/lm
21x69 Hålkäl Vit          42.00 kr/lm

21x44 Skugglist dubbel Vit          28.00 kr/lm

15x43 Tavellist Vit          35.00 kr/lm

21x21 Ytterhörn Vit          39.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn Vit          45.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn Vit          54.00 kr/lm

28x28 Flexlist 2400mm MDF Vit          55.00 kr/st
35x35 Flexlist 2400mm MDF Vit          69.00 kr/st

12x12 Kvartstav Vit          14.00 kr/lm
15x15 Kvartstav Vit          16.00 kr/lm
21x21 Kvartstav Vit          20.00 kr/lm

8x21 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          16.00 kr/lm
8x33 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          19.00 kr/lm
8x44 Täcklist 2 Runda Kanter Vit          25.00 kr/lm

12x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          20.00 kr/lm
15x21 Smyglist 1 Rund kant Vit          20.00 kr/lm
15x27 Smyglist 1 Rund kant Vit          22.00 kr/lm
21x33 Smyglist 1 Rund kant Vit          24.00 kr/lm

33x44 Bröstlist FA Vit          49.00 kr/lm

Obehandlade lister

12x44 Foder obeh FA          20.00 kr/lm
12x56 Foder obeh FA          22.00 kr/lm
12x70 Foder obeh FA          25.00 kr/lm
12x95 Foder obeh FA          35.00 kr/lm

12/15x56 Foder obeh FA          25.00 kr/lm
12/15x70 Foder obeh FA          29.00 kr/lm
21x56 Klackfoder FA          39.00 kr/lm

12x44 Sockel obeh FA          18.00 kr/lm
12x56 Sockel obeh FA          20.00 kr/lm
12x70 Sockel obeh FA          25.00 kr/lm
12x95 Sockel obeh FA          39.00 kr/lm

Foder 70 allm. obeh FB          16.00 kr/lm
Foder Rånäs 95 allm. obeh FB          22.00 kr/lm
22x120 Byggmästarfoder FA          69.00 kr/lm
13x69 Antiksockel FA         25.00 kr/lm
Sockel 95 allm. obeh FB          20.00 kr/lm
Sockel 120 allm. obeh FB          26.00 kr/lm

Taklist 70 allm. obeh FB           16.00 kr/lm
21x44 Skugglist obeh FA          29.00 kr/lm
21x44 Tvärnö Taklist obeh FB         18.00 kr/lm
18x70 Hålkäl FA "Svanhals"          35.00 kr/lm
21x145 Hålkäl FA Nr22 "Svanhals"          59.00 kr/lm
15x44 Snedtakslist obeh          15.00 kr/lm
14x56 Snedtakslist obeh          18.00 kr/lm
14x43 Takbr. list FA Nr59          22.00 kr/lm

15x33 Hålkäl obeh FA          16.00 kr/lm
17x44 Hålkäl obeh FA          20.00 kr/lm
17x56 Hälkäl obeh FA          25.00 kr/lm
21x70 Hålkäl obeh FA          35.00 kr/lm
21x95 Hålkäl obeh FA          45.00 kr/lm

12x12 Kvartstav obeh FA          8.00 kr/lm
15x15 Kvartstav obeh FA          12.00 kr/lm
21x21 Kvartstav obeh FA          16.00 kr/lm
27x27 Kvartstav obeh FA          25.00 kr/lm

21x21 Ytterhörn obeh FA          20.00 kr/lm
27x27 Ytterhörn obeh FA          28.00 kr/lm
33x33 Ytterhörn obeh FA          35.00 kr/lm
44x44 Ytterhörn obeh FA          59.00 kr/lm

8mm Rundstav FA          8.00 kr/lm
12mm Rundstav FA          10.00 kr/lm
15mm Rundstav FA          12.00 kr/lm
21mm Rundstav FA          20.00 kr/lm
25mm Rundstav FA          28.00 kr/lm
27mm Rundstav FA          29.00 kr/lm
33mm Rundstav FA          45.00 kr/lm
44mm Rundstav FA          69.00 kr/lm
56mm Rundstav FA          89.00 kr/lm

12x27 Halvstav obeh FA          14.00 kr/lm

33x44 Tvärnö Krönlist FB          26.00 kr/lm
27x44 Bröstlist FA Nr37          35.00 kr/lm
20x55 Bröstlist FA Nr38          29.00 kr/lm
33x45 Bröstlist FA          39.00 kr/lm
33x56 Bröstlist FA Björkö          45.00 kr/lm

14x33 Dekorlist FA Nr11          16.00 kr/lm
12x95 Dekorlist FA D20          29.00 kr/lm
15x30 Dekorlist FA Nr35          16.00 kr/lm
9x21 Dekorlist FA Nr3         12.00 kr/lm
17x22 Dekorlist FA Nr53          16.00 kr/lm
21x44 Dekorlist FA Trapp          28.00 kr/lm

Planhyvlad, Smyglist & Foglist

8x21 Planhyvlad FA          10.00 kr/lm
8x21 Smyglist 1RK FA          10.00 kr/lm
8x21 Foglist 2RK FA          10.00 kr/lm

8x27 Planhyvlad FA          12.00 kr/lm
8x27 Smyglist 1RK FA          12.00 kr/lm
8x27 Foglist 2RK FA          12.00 kr/lm

8x33 Planhyvlad FA          14.00 kr/lm
8x33 Smyglist 1RK FA          14.00 kr/lm
8x33 Foglist 2RK FA          14.00 kr/lm

8x44 Planhyvlad FA          16.00 kr/lm
8x44 Smyglist 1RK FA          16.00 kr/lm
8x44 Foglist 2RK FA          16.00 kr/lm

8x56 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
8x56 Smyglist 1RK FA          18.00 kr/lm
8x56 Foglist 2RK FA          18.00 kr/lm

8x70 Planhyvlad FA          22.00 kr/lm
8x95 Planhyvlad FA          28.00 kr/lm

12x70 Planhyvlad FA          28.00 kr/lm
12x95 Planhyvlad FA          38.00 kr/lm

15x21 Planhyvlad FA          14.00 kr/lm
15x27 Planhyvlad FA          16.00 kr/lm
15x33 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
15x44 Planhyvlad FA          22.00 kr/lm
15x70 Planhyvlad FA          30.00 kr/lm
15x95 Planhyvlad FA          39.00 kr/lm
15x145 Planhyvlad FA          59.00 kr/lm

21x21 Planhyvlad FA          18.00 kr/lm
21x27 Planhyvlad FA          20.00 kr/lm
21x33 Planhyvlad FA          22.00 kr/lm
21x44 Planhyvlad FA          26.00 kr/lm
21x56 Planhyvlad FA          34.00 kr/lm
21x70 Planhyvlad FA          39.00 kr/lm
21x95 Planhyvlad FA          46.00 kr/lm
21x120 Planhyvlad FA          59.00 kr/lm
21x145 Planhyvlad FA          69.00 kr/lm
21x170 Planhyvlad FA          79.00 kr/lm
21x195 Planhyvlad FA          89.00 kr/lm

27x33 Planhyvlad FA          35.00 kr/lm
27x56 Planhyvlad FB          39.00 kr/lm

33x33 Planhyvlad FA          39.00 kr/lm
33x44 Planhyvlad FA          42.00 kr/lm
33x56 Planhyvlad FA          45.00 kr/lm

44x44 Planhyvlad FB          35.00 kr/lm
56x56 Planhyvlad FB          39.00 kr/lm

Veckebo Såg & Hyvleri

Produkter från Veckebo Såg tas hem på beställning.

Veckebo Såg tillverkar och säljer ett brett sortiment av allmogelister och andra trävaror. Det unika med dem är att de hyvlar med gamla profiler. Profiler som försvunnit ur marknaden och som man finner i de flesta gamla hus.

Läs mer om sortiment mm på www.veckebosag.se

Lärkträ Sibirisk

Trall lärkträ kan användas som golv på altaner och balkonger.

Trall 28x120 Lärkträ Sibirisk 36.00 kr/lm

Stakkäppar

Stakkäppar används primärt för utsättning av höjder i samband med byggnation. En ända är spetsad för att enklare kunna slås ner i marken.

22x22 Stakkäpp L=1800mm 11.50 kr/st

Egen produktion

Då vi inom företaget har såväl såg som hyvleri har vi goda möjligheter att tillhandahålla trävaror i många olika utförande och paneler och lister med profiler efter eget önskemål.

Välkommen in för en offert

Ytterpaneler

22x45 Ytterpanel klyvsida Gran          8.00 kr/lm
22x70 Ytterpanel klyvsida Gran          10.00 kr/lm
22x95 Ytterpanel klyvsida Gran          12.00 kr/lm
22x120 Ytterpanel klyvsida Gran          16.00 kr/lm
22x145 Ytterpanel klyvsida Gran          19.00 kr/lm
22x170 Ytterpanel klyvsida Gran          22.00 kr/lm
22x195 Ytterpanel klyvsida Gran          25.00 kr/lm 

22x95 Ytterpanel 3000mm Gran          39.00 kr/st 
22x120 Ytterpanel 3000mm Gran          50.00 kr/st
22x145 Ytterpanel 3000mm Gran          60.00 kr/st
22x170 Ytterpanel 3000mm Gran          69.00 kr/st
22x195 Ytterpanel 3000mm Gran          78.00 kr/st 

22x95 Grundmålad Ytterpanel          16.00 kr/lm
22x120 Grundmålad Ytterpanel          20.00 kr/lm
22x145 Grundmålad Ytterpanel          24.00 kr/lm
22x170 Grundmålad Ytterpanel          27.00 kr/lm

  22x95 Dubbelfas         12.50 kr/lm
22x95 Pärlspont          12.50 kr/lm
19x120 Fjällpanel          14.00 kr/lm
22x120 Dubbelfas          16.00 kr/lm
22x120 Enkelfas          16.00 kr/lm
22x120 Falspanel          16.00 kr/lm
22x120 Stockpanel          19.00 kr/lm
19x145 Fjällpanel          18.00 kr/lm
22x145 Dubbelfas          20.00 kr/lm
22x145 Enkelfas          20.00 kr/lm
22x145 Falspanel          20.00 kr/lm
22x145 Elingepanel          20.00 kr/lm
22x170 Timmerpanel-flack          24.00 kr/lm 

22x120 Ytterpanel Råspont klyvsida          15.00 kr/lm

 17x45 Råplan klyvsida          8.00 kr/lm
17x95 Råplan klyvsida          11.00 kr/lm
17x120 Råplan klyvsida          14.00 kr/lm
17x145 Råplan klyvsida          17.00 kr/lm

 17x45 Lockläkt kälad gran           6.00 kr/lm
17x45 Lockläkt fasad 3000mm          18.00 kr/st
17x45 Lockläkt fasad          6.00 kr/lm

28x95 Råplan klyvsida (Beställningsvara)        18.00 kr/lm   
28x120 Råplan klyvsida          22.00 kr/lm
28x145 Råplan klyvsida          26.00 kr/lm
28x170 Råplan klyvsida          30.00 kr/lm
28x195 Råplan klyvsida          34.00 kr/lm
28x220 Råplan klyvsida 
(Beställningsvara)          38.00 kr/lm

(Delningskostnad kan tillkomma på varor som är beställningsvaror, även vid önskemål av specifika längder kan delningskostnad tillkomma)

Plank & Reglar

45x45 Regel +          11.00 kr/lm
45x70 Regel +          16.00 kr/lm
45x95 Regel C24          20.50 kr/lm
45x120 Regel C24          26.00 kr/lm
45x145 Regel C24          31.00 kr/lm
45x170 Regel C24          36.00 kr/lm
45x195 Regel C24          42.00 kr/lm
45x220 Regel C24          47.00 kr/lm

45x45 Kortregel + 2500mm          29.00 kr/st
45x70 Kortregel + 2500mm          45.00 kr/st
45x95 Kortregel + 2500mm          58.00 kr/st
45x120 Kortregel + 2500mm          72.00 kr/st
45x145 Kortregel + 2500mm          86.00 kr/st

70x70          35.00 kr/lm
95x95          59.00 kr/lm

Byggreglar med hållfasthetklass C24 är av högre klass och får användas i de flesta bärande delar i konstruktioner om inget annat anges. Används ofta till uppregling av väggar och tak, bjälklag eller takstolar

Glespanel

28x70 Glespanel     10.50 kr/lm

Byggregel Gran

34x70     14.00 kr/lm
34x95     19.00 kr/lm
34x120     24.00 kr/lm
34x145     29.00 kr/lm

Bär- och ströläkt, Trekantläkt

12mm Läkt oh 5.00 kr/lm
19mm Läkt oh 6.00 kr/lm
25x25 Läkt oh 5.00 kr/lm
25x48 Läkt oh 7.00 kr/lm
21x21 Gjutlist Gran 10.00 kr/lm
50mm Trekantsläkt oh 10.00 kr/lm

Råspontslucka & Råspont+

Råspontluckor är gjorda av råspontbrädor som är sammanfogade till en lucka för att spara tid och arbete vid takintäckning. Råspontluckorna bör skarvas på takstol.

Råspontslucka 20x540x3600 235.00 kr/skiv
17x95 Råspont+ ändspont 10.00 kr/lm
22x95 Råspont+ ändspont 11.00 kr/lm
22x120 Råspont+ ändspont 14.00 kr/lm

Slätspont

Slätspont är ett enkelt och billigare golv som kan användas på många olika sätt. Man kan använda slätspont till att skapa ett stadigt undergolv men även synligt golv i t.ex. friggebodar och förråd.

21x95 Slätspont eko 10.00 kr/lm
28x95 Slätspont eko ändspont 16.00 kr/lm
34x120 Slätspont eko ändspont 22.00 kr/lm

Tryckimpregnerat Virke

15x70 imp Trall Furu NTR AB          12.00 kr/lm
15x95 imp Trall Furu NTR AB          15.00 kr/lm
22x95 imp Trall Furu NTR AB          14.00 kr/lm
28x45 imp Trall Furu NTR AB          12.00 kr/lm
28x95 imp Trall Furu NTR AB          20.00 kr/lm
28x120 imp Trall+ Furu NTR AB          20.00 kr/lm
28x120 imp Trall Brun Furu NTR AB         24.00 kr/lm
28x120 imp Trall Rillad Furu NTR AB         22.00 kr/lm

28x145 imp Trall Furu NTR AB          30.00 kr/lm
34x120 imp Överliggare Furu NTR AB          39.00 kr/lm
34x145 imp Trall+ Furu NTR AB           36.00 kr/lm
45x45 imp Planhyvlat Furu NTR AB          14.00 kr/lm
45x70 imp Planhyvlat Furu NTR AB          21.50.00 kr/lm
45x95 imp Planhyvlat Furu NTR AB          27.00 kr/lm
45x120 imp Planhyvlat Furu NTR AB          35.00 kr/lm
45x145 imp Planhyvlat Furu NTR A          40.00 kr/lm
45x170 imp Planhyvlat Furu NTR A          50.00 kr/lm
45x195 imp Planhyvlat Furu NTR A          59.00 kr/lm
45x220 imp Planhyvlat Furu NTR A          65.00 kr lm
70x70 imp Planhyvlat Furu NTR A          36.00 kr/lm
95x95 imp Planhyvlat Furu NTR A          67.00 kr/lm
125x125 imp ohyvlat NTR A         109.00 kr/lm
150x150 imp ohyvlat NTR A         159.00 kr/lm

IMPREGNERAT NTR A 

IMPREGNERAT NTR AB

Vi har tyvärr inte möjlighet att ha samtliga virkeslängder på lager och kan inte heller visa på hemsidan vilka längder som just nu finns i butiken. Men ring gärna så kollar vi upp vad för längder som finns just då på lager. Vid önskemål om en specifik längd kan leverans tid tillkomma och priser kan ändras.

Modullängder normalt på virke är: 3.00, 3.30, 3.60, 3.90, 4.20, 4.50, 4.80, 5.10, 5.40m

Byggtimmer imp

Tryckimpregnerat byggtimmer kan användas till trappor, stödmurar eller rabatter.

100x120 3,0m 215.00 kr/st
120x140 3,0m 309.00 kr/st
140x180 3,0m 529.00 kr/st

Stängselstolp imp 1,75m & 2,5m

Tryckimpregnerad stolpe kan användas utomhus som staketstolpar med mark-/sötvattenkontakt.

4,5cm x 1,5m 35.00 kr/st
6 cm x 1,75m 
40.00 kr/st
10% rabatt vid köp av hel bunt (126 st) 
8 cm x 1,75m 
50.00 kr/st
10% rabatt vid köp av hel bunt (84 st)
8 cm x 2,5m 85.00 kr/st

Trapp vangstycke trä

Vangstycke i tryckimpregnerat furu. Används vid bygge av trapp.

Använd minst 28 mm trall och max c/c 60 cm mellan vangstyckena. Det rekommenderas att olja in vangstycket innan användning.

2-steg H: 34 cm 119.00 kr/st
3-steg H: 51 cm 175.00 kr/st
4-steg H: 68 cm 245.00 kr/st
5-steg H: 85 cm 289.00 kr/st
6-steg H: 102 cm 329.00 kr/st
7-steg H: 119 cm 339.00 kr/st

Med reservation om prisändringar